header

Heeft u een vraag?

Onze experts helpen u graag verder

Empirisch onderzoek naar de relatie mens -natuur/groen: een state of the art. versie 1.0

Empirisch onderzoek naar de relatie mens -natuur/groen : een state of the art : versie 1.0

Aan contact met en betrokkenheid bij de natuur worden veel positieve effecten toegedicht. Zowel voor de natuur als voor de mens. In deze State of the Art is geïnventariseerd in hoeverre deze effecten zijn gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerd onderzoek. Kennishiaten worden gesignaleerd en bij de onderzoeksresultaten zijn methodische kanttekeningen geplaatst. In totaal bevat deze State of the Art ruim 300 verwijzingen naar Nederlandse en internationale literatuur. Het is de bedoeling dat dit overzicht met enige regelmaat wordt geactualiseerd. Deze versie (juni 2011) heeft daarom de aanduiding 1.0 meegekregen en wordt alleen in digitale vorm gepubliceerd.

Auteur(s):F.R. Veeneklaas, I.E. Salverda, R. van Dam, R. During
Jaar:2011
Plaats:Wageningen
Uitgever:Alterra, onderdeel van Wageningen UR
Collatie:Alterra rapport 2198, ISSN: 1556-7197
Mediumsoort:rapport
Trefwoord(en):effectmeting, gezondheidseffecten, groenvoorziening, kwalitatief onderzoek, literatuuronderzoek
Literatuurverwijzing:Veeneklaas, F.R., Salverda, I.E., Dam, R.I. van, & During, R. (2011). Empirisch onderzoek naar de relatie mens -natuur/groen: een state of the art, versie 1.0. Wageningen: Alterra, onderdeel van Wageningen UR.