header

Heeft u een vraag?

"Onze experts helpen u graag verder
 • Karsten Klein

  Karsten Klein

  “Sport activeert, verbindt en maakt gezond”

  Lees meer

  “Sport activeert, verbindt en maakt gezond”

  Karsten Klein is wethouder Jeugd, Welzijn en Sport in Den Haag. De laatste jarenheeft hij bewust niet gekort op sport. Een gezonde en vitale stad, dat is het strevenvan het stadsbestuur. “Sport brengt mensen bij elkaar, activeert en draagt bij aaneen gezonde leefstijl.” 

  “Sportaccommodaties en sportverenigingen zijn ontmoetingsplaatsen bij uitstek enbieden een sociale structuur. Daarnaast versterken topsportprestaties en evenementende positieve beeldvorming van de stad. Investeren in sport draagt bij aan de economiedoor het aantrekken van grote evenementen zoals het WK Hockey 2014, de pitstop vande Volvo Ocean Race en het WK Beachvolleybal 2015.Tegenover deze positieve ontwikkelingen staan ook uitdagingen. De sportdeelname inDen Haag stabiliseert. 

  Jong geleerd is oud gedaan. Daarom vragen wij van alle basisscholen waar wij meesamenwerken om zelf te investeren in een vakleerkracht die groep 3 t/m 8 tweekeer per week gymles geeft. Op 85 scholen coördineert de gymleerkracht ook eennaschools sportprogramma. Vervolgens komen de jeugdsportcoördinatoren van 55sportverenigingen naar de school om invulling te geven aan de programma’s. Op hetvoortgezet onderwijs is er specifieke aandacht voor de VMBO scholen en meisjes.Samen met de gymleerkrachten en sportverenigingen organiseert de gemeenteschoolsportcompetities en sportclinics op 16 scholen. Niet alleen op school, bijsportverenigingen en sportscholen kunnen kinderen sporten, ook op de vele sportiefingerichte pleintjes organiseren buurtsportcoaches sportactiviteiten. 

  Bij volwassenen raakt sport en bewegen vaak naar de achtergrond. Den Haag heeftgeïnvesteerd in de duurzame samenwerking met werkgevers. Vanzelfsprekend zetDen Haag als werkgever ook in op de vitale medewerker. Binnen de gemeente is eenprogramma opgezet, met onder meer als resultaat dat 45% van de deelnemers meer isgaan bewegen. 

  Naast de levensfase-aanpak zetten we in Den Haag ook in op de sportvereniging alsbuurthuis van de toekomst. Als gemeente dagen we sportverenigingen uit om meer eenwijkfunctie te gaan vervullen in de buurt. Ten eerste om maatschappelijke vastgoed inde stad beter te benutten. Ten tweede door clubs te stimuleren nieuwe ledengroepenaan zich te binden bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking. Hierbij spelenbuurtsportcoaches een belangrijke rol. Kortom, sport is in veel opzichten erg belangrijkvoor onze stad.”

 • Joggende Carmen Ismail

  Carmen Ismail

  “Ik ben altijd blij als ik gejogd heb”

  Lees meer

  “Ik ben altijd blij als ik gejogd heb”

  Carmen (60) werd zo zoetjes aan te zwaar. Ze ging naar de diëtiste en viade Sociale Dienst kon ze ‘gratis’ een beweegprogramma volgen. Ze viel 14 kilo af.“Een avondje wokken met mijn kinderen? De volgende dag is het brooddag!”“Ik kreeg last van mijn knieën en mijn armen. Toen ik naar de huisarts ging zei hij: “Eerstdie kilo’s eraf!” Hij verwees me naar de diëtiste. Tegelijkertijd mocht ik van de SocialeDienst meedoen aan een beweegprogramma. Maar na anderhalf jaar hield hetprogramma op.Daar moest ik iets op verzinnen... Veel lopen. Een halte eerder uit de metro of busstappen. Zo dwing ik mezelf om een stuk te wandelen. En op maandag, dinsdag envrijdag trek ik mijn joggingkleren aan. Lekker naar buiten. Hardlopen. Ik ben altijdhelemaal blij als ik gejogd heb.”

 • Isra

  Kinderen bewegen te weinig

  Lees meer

  Kinderen bewegen te weinig

  Jolanda Kempers is al bijna zes jaar leidster op het Kinderdagverblijf Allio in Arnhem. Zij heeft hetenorm naar haar zin, want kinderen zijn haar lust en haar leven. Na een aantal jaren als leidster op dejonge groep werkzaam te zijn geweest merkte ze dat kinderen in de loop van jaren sterk veranderen inde manier waarop ze spelen. 

  “De jongste kinderen zijn bijna altijd heel beweeglijk en vinden binnen of buiten bewegen en spelenaltijd geweldig. Je hoeft daar bijna niets aan te doen, ze gaan vanzelf. Maar na een paar jaar komende games, de boekjes en ander binnenspeelgoed. Dan is het belangrijk om niet de hele dag binnente blijven, hoe leuk het ook is dat ze lezen en hoe spannend ze de computerspelletjes ook vinden dieop het kinderdagverblijf ook beschikbaar zijn. Met het aanbieden van computerspelletjes gaan wehier heel bewust om, niet langer dan een uur en pas vanaf zes jaar. Daar is altijd een begeleider bij.En daarna is het tijd voor bewegen, liefst naar buiten als het even kan. We kunnen dan wel ook watuitdagender en intensievere spelletjes doen, dus dat scheelt ook”. 

  Isra Worst is een van de meisjes die op het kinderdagverblijf komen. Ze is er vaak drie dagen in deweek want haar ouders werken allebei en komen haar dan pas laat ophalen. Jolanda let erop dathet Isra de hele dag aan niets ontbreekt: ”We zijn heel bewust bezig met voeding en beweging bij dejongste kinderen. Een op de zeven kinderen is namelijk al op vrij jonge leeftijd te dik voor zijn of haarleeftijd. Dat moeten we hier snel signaleren want als we er niet iets aan doen, dan kunnen kinderenobesitas krijgen, waar ze heel moeilijk vanaf komen. Vandaar dat we nu steeds meer zoeken naarhet aanbieden van verschillende en ook heel persoonlijke beweging. Meisjes willen wat anders danjongens en je moet het proberen iedereen op zijn of haar eigen manier en eigen voorkeur te latenleren”. 

  Met Isra komt het wel goed, denkt Jolanda: “Isra’s ouders zijn bewust bezig met bijvoorbeeld hetontbijt, ze letten goed op gezonde voeding en ze eten ook altijd samen, wat heel belangrijk is.Daarbij staan ze ook open voor adviezen en ze geven ons ook altijd bijzonderheden aan. Op diemanier houden we aan twee kanten Isra een beetje in de gaten, en dat werkt meestal het beste.Ouders en leidsters moeten het samen doen, dat is iets waar we ons sterk op richten. En met debijscholingsdagen gaan we vaak ook op zoek naar weer nieuwe manieren om het bewegen aan tebieden. Zo houden we het zelf ook afwisselend”.

 • Rob

  “Opa gaat op yoga!”

  Lees meer

  “Opa gaat op yoga!”

  Het harde werken van Rob Leemans heeft zijn tol geëist.  Op een dag prikten ze hem op suiker. Veel te hoog. De suikerwaarde motiveert hem sindsdien om regelmatig te bewegen.

  “In 2005 moest ik op controle. Ik was te dik en ik had suiker. Van schrik ben ik gaan afvallen. Op een dag ging ik weer. Mijn gewicht was okay, maar mijn suikerwaarde… Ik moest gaan bewegen! Nou, dat ben ik gaan doen! Met een groepje hotsen-knotsen. Dikke pret. Komt die instructrice naar me toe: “Uw ademhaling is te hoog.” Ze had gelijk. Kom ik thuis, zeg ik tegen mijn vrouw: “Opa gaat op yoga!” 

  Intussen ging ik ook drie keer per week naar de sportschool. Zes jaar lang. Maar op een gegeven moment werd ik het spuugzat. Toen ik 70 werd, heb ik mezelf getrakteerd op het stopzetten van het abonnement…
  Ik heb mijn fiets weer uit de berging gehaald en ga nu dagelijks fietsen. En ik loop veel meer. En als blijkt dat mijn suiker weer omhoog gaat, dan ga ik wel weer naar de sportschool.”

Vind geschikte interventies

Wethouders over gemeentelijk beleid

Voor welke uitdagingen staan de wethouders van de gemeenten Veghel, Deventer, Den Haag, Utrecht en Nijmegen? Hoe zetten zij sport in om maatschappelijke doelen te behalen? Laat je inspireren! 

Lees meer
Aschwin Lankwarden, gemeente Deventer

In beweging gebracht

Inspirerende verhalen over mensen die dankzij de inzet van vele professionals een gezondere leefstijl hebben aangenomen. Raak geïnspireerd en deel uw eigen verhalen met ons via info@nisb.nl.

Lees meer
Mevrouw van Schuit

Twitter